Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

0. lecke

A személyek és a segédigék

Az induláshoz elég, hogy ismerd a személyes névmásokat és a három fő segédige megfelelő alakját. Ezeken sajnos nincs mit megérteni, valóban memorizálni kell őket. :) De a mondatok alkotását könnyen meg lehet érteni. Ezért szeretném, ha nem magadban magolnál, hanem megpróbálnád alkalmazni a következőket. A lap alján találsz segítséget ahhoz, hogy mondatokba foglald őket.

Személyes névmások:

I - én

you - te

he - ő (fiú)

she - ő (lány)

it - ez

we - mi

you - ti

they - ők

Be (létige) - még több a Be használatáról

I am (vagyok)

You are (vagy)

He / she / it is (van)

We are (vagyunk)

You are (vagytok)

They are (vannak)

Have (aktív létige) - fordítani nehéz, a legközelebb a "lett" áll hozzá - még több a Have értelmezéséről

I have (nekem lett, általam lett)

You have (neked lett, általad lett)

He / she / it has (neki lett, általa lett)

We have (nekünk lett, általunk lett)

You have (nektek lett, általatok lett)

They have (nekik lett, általuk lett)

Do (cselekvő ige) - még több a Do használatáról

I do (teszek)

You do (teszel)

He / she / it does (tesz)

We do (teszünk)

You do (tesztek)

They do (tesznek)

A létigéhez csatlakozhatnak például főnevek, melléknevek. Hiszen lehetek valaki vagy valami, illetve valamilyen.

I am Frank. You are a doctor. We are happy.

Frank vagyok. Te egy orvos vagy. Boldogok vagyunk.

Az aktív létigéhez szintén tartozhat főnév, hiszen van olyan, hogy nekem lett valamim. (Nagyon fontos, hogy itt nem segédigeként szerepel a Have, de most ezzel ne foglalkozz, csak próbáld ki a mondatokat. Hamarosan minden tiszta lesz.)

I have a car. She has a horse.

Lett egy autóm. Neki lett egy lova.

Mivel mindkét szerkezethez tartozhat főnév, variálhatod is a mondatokat kedvedre.

I am Frank. I am a horse. I have a doctor.

Frank vagyok. Egy ló vagyok. Lett egy orvosom.

A cselekvő igéhez cselekvéseket, vagyis igéket tehetünk.

I do go. He does eat.

Megyek. Ő eszik.

És ehhez a szerkezethez akár már főneveket is csatolhatsz.

I do go to the doctor. He does eat a horse. We do eat the doctor.

Megyek az orvoshoz. Ő megeszik egy lovat. Mi megesszük az orvost.

A Do segédigét el lehet hagyni a mondatokból, de AKKOR IS OTT VAN A HÁTTÉRBEN. Ha elhagyjuk, akkor az ige megkapja a ragját.

I go to the doctor. He eats a horse. We eat the doctor. (He is not happy.)

A Have ige (de csak amikor birtoklást fejez ki) ezért nem segédige a fenti mondatokban, mert ott a háttérben a DO.

I do have a car. She does have a car.

Gyakorold tehát együtt a személyt, a segédigét és kapcsolj hozzájuk szavakat.