Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Alapok

Segédigék

Személy

BE

Létige

(Van)

DO

Cselekvés

(Megtesz;

csinál)

I

you

he

she

it

we

you

they

am

are

is

is

is

are

are

are

do

do

does

does

does

do

do

do

HAVE

Befejezett

(Megtett;

lett)

WILL

Jövő idő

(megtesz, lesz majd)

CAN

Képesség

(tud tenni, lenni;

-hat/-het)

have

have

has

has

has

have

have

have

will

will

will

will

will

will

will

will

can

can

can

can

can

can

can

can

Névmások

Személyes névmások

Alanyi

I

you

he

she

it

we

you

they

én

te

ő (férfi)

ő (nő)

ez (dolog)

mi

ti

ők

Tárgyas

me

you

him

her

it

us

you

them

engem

téged

őt (férfit)

őt (nőt)

ezt

minket

titeket

őket

Birtokos

my...

your...

his...

her...

its...

our...

your...

their...

az én ...-m

a te ...-d

az ő ...-je (férfi)

az ő ...-je (nő)

ennek a ...-je

a mi ...-nk

a ti ...-tek

az ő ...-juk

Mutató, kérdő, vonatkozó névmások

now

then

WHEN

most

akkor

MIKOR? AMIKOR

here

there

WHERE

itt

ott

HOL? AHOL

this

that

these

those

WHAT

WHICH

ez

az

ezek

azok

MI? AMI

MELYIK? AMELYIK

I

you

he/she

we

you

they

WHO

én

te

ő

mi

ti

ők

KI? AKI

such

so

as

HOW

HOW MUCH

HOW MANY

ilyen, ennyire

olyan, annyira

mint, amint

HOGYAN? AHOGYAN

MENNYIRE? AMENNYIRE

MENNYIRE NAGYON SOK?

(nem megszámlálható)

MENNYIRE SOK DARAB?

(megszámlálható)

my ...

your ...

his ...

her ...

our ...

your ...

their ...

WHOSE ...

az én ...-m

a te ...-d

az ő ...-je

az ő ...-je

a mi ...-nk

a ti ...-tek

az ő ...-ük

KINEK A ...-JE?

AKINEK A ...-JE

this is why

that is why

WHY

ezért (ez az, amiért)

azért (az az, amiért)

MIÉRT? AMIÉRT

Alap igék

go - megy, jár

gone

going

go

get - kerül, kerít, eljut, hozzá jut, kap, válik, azzá lesz, odaér,

got

getting

get

take - vesz, visz, elvesz, elvisz, eltesz, megfog, elkap, elszed, használatba vesz

taken

taking

take

make - készít, megcsinál

made

making

make

be - van

been

being

be

have - van neki, birtokol, elbirtokol, nála van, magáévá tesz,

had

having

have

come - jön,

come

coming

come

do - megtesz, csinál, végez, teljesít,

done

doing

do

leave - elhagy (helyet, tárgyat)

left

leaving

leave

put - oda tesz, letesz, rak, lerak

put

putting

put

give - ad, kiad a kezéből, kiad (hangot)

given

giving

give

Elöljárók

Fizikai

at - "ott", "mellette"

-ban/-ben

-nál/-nél

-on/-en/-ön

to - "oda", "neki"

-ba/-be

-hoz/-höz

-ra/-re

-nak/-nek

from - "onnan", "tőle"

-ból/-ből

-tól/-től

-ról/-ről

Elvi

about - "róla", "vele kapcsolatban"

-ról/-ről

for - "a számára", "hozzá"

-hoz/-höz

-nak/-nek

-ért

of - "abból", "az övé"

-ból/-ből

-tól/-től

with - "vele, a segítségével"

-val/-vel

by - "vele, általa"

-val/-vel

Helyzeti elöljárók

on - rajta

in - benne

under - alatta (közvetlenül)

above - fölötte

below - mélyen alatta

behind - mögötte

in front of - előtte (a frontján)

over - túl rajta, felette át

through - keresztül, a mentén

across - keresztül, átellenben

into - bele

on(to) - rá

out - ki

off - róla le

up - fel

down - le