Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

A cselekvés segédigéje - a DO

Mit jelent a Do?

Csinál, tesz, cselekszik.

A Do a legegyszerűbb segédige, mégis sok a félreértés a használata körül. Amikor a Do-t - mint segédige - használjuk, előre jelezzük, hogy a személy, akit megneveztünk, (Pl. én, te, Frank, a vegyesbolt) cselekedni fog a mondat többi részében. A cselekvés lesz rá általánosságban igaz. Nem éppen most tesz valamit, nem megtett, hanem ÁLTALÁBAN cselekszik. Ezért a Do segédigéhez - nem véletlenül - nem illeszkednek főnevek, melléknevek vagy határozók, CSAK IGÉK.

Hiszen azok is cselekvést fejeznek ki.

I do eat. - Eszem.

I do drink. - Iszom.

I do sleep. - Alszom.

Mivel a segédige és az ige is cselekvést fejez ki, nem kell kétszer jeleznem, hogy cselekvésről van szó. Ezért lehet a mondatból kihagyni a Do segédigét. (És csak azt, a Be-t és a Have-et nem!)

I (do) eat. azaz I eat.

I (do) drink. azaz I drink.

I (do) sleep. azaz I sleep.

Nézzük, honnan jön az EATS, DRINKS, SLEEPS alak, vagyis az S rag.

A Do használata

Kezdjük a Do ragozásával!

I do.

You do.

He / she / it does.

We do.

You do.

They do.

Nem a világ legbonyolultabb igéje, na. Egyedül egyes szám harmadik személy (Ő, Ez) esetben kap ragot: egy S-t.

A DOES-ban az E csak a hangok kapcsolódása miatt van ott, ugyanúgy, mint pl. magyarban a tárgy ragjánál: Madár -> MadarAt.

Ezt az S ragot kapja meg az ige

A harmadik személyű mondatok tehát:

He does eat. azaz He (do)es eat. azaz He eatS.

He does drink. azaz He (do)es drink. azaz He drinkS.

He does sleep. azaz He (do)es sleep. azaz He sleepS.

A második, a segédigét követő igéhez már illeszkedhet főnév, határozó, hiszen lehet valamit enni, valahogy aludni:

You (do) eat meat. - Te eszel húst.

You (do) drink slowly. - Te lassan iszol.

You (do) sleep well. - Te jól alszol.

(Figyelj fel a cselekvések általános jellegére!)

Tehát a Do ilyenkor is ott van a mondatban.

Bebizonyítom:

Kérdezzünk vissza a mondatokra és tagadjuk le őket!

(Tehát helyet cserél a Cselekvő és a Segédige:

I'm a paragraph. Click once to begin entering your own content. You can change my font, size, line height, colour and more by highlighting part of me and selecting the options from the toolbar.

Do you eat meat? - Te eszel húst?

Do you drink slowly? - Te lassan iszol?

Do you sleep well? - Te jól alszol?

You don't eat meat. - Nem eszel húst.

You don't drink slowly. - Nem iszol lassan.

You don't sleep well. - Nem alszol jól.

Hoppá! Ott a Do!

Ez akkor is igaz, ha a Do-hoz kapcsolódó ige maga a cselekvés, tehát:

I do do something. azaz I (do) do something.

(Csinálok valamit.)

A második Do már nem segédige, csak ige. Így, mint cselekvéshez, illeszkedhet főnév, határozó.

I do dancing. - Táncolok.

(Mivel általános cselekvésről van szó, a táncot általában csinálom, tehát: táncos vagyok.)

I do well. - Jól cselekszem.

(Tehát kb. Jól megvagyok.)

Csináljuk egy trükköt!

Kérdezzünk vissza a mondatokra (tehát helyet cserél a cselekvő és a segédige).

Do you do something?

Do you do dancing?

Do you do well?

Something - valami. Általános névmás, de mint névmás, főnévként viselkedik.

Dancing - tánc, táncolás. Főnév. Kérdőszavaik: mi? azaz What?

Vigyük a kérdőszót a mondat elejére, és hagyjuk ki azt, amire rákérdezünk:

What do you do?

Mit csinálsz általában? tehát Mivel foglalkozol? azaz Mit dolgozol?

Well - jól. Határozószó. Kérdőszava: hogyan? azaz How?

How do you do?

Ismerős mondat: Hogyan csinálod, amit általában csinálsz? tehát Hogy vagy?

Vissza a Blog főoldalra