Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Feltételes példák

Kérdeztétek többen, hogy mi van a feltételes móddal. Illetve kértétek, hogy nézzünk példákat rá.

Íme. :)

- - -

Menjünk onnan, hogy nézzük végig, hogy jön létre.

Először is, ne kezeljük külön a jövő időtől. Főleg, mert abból származtatható. Ha még emlékeztek, az elméleti nap vége felé, az utolsó blokkban néztük a hangulatbeli (módbeli) segédigéket. Ezeknek szerepe, hogy olyan dolgokról is tudjunk beszélni, amelyek logikailag nem biztosak – azaz nem alkalmas rájuk a kijelentés.

Például: jövő idő, lehetőség, felszólítás.

1. Nézzük végig a feltételes mód képzését.

Ebből az egyszerűség kedvéért, illetve, hogy a klasszikus "I would like..." formához is megérkezzünk, nézzük meg a Will és a Would hangulati segédigéket:

---

Will - lesz, tesz majd

I will + ige vagy létige (GO, DO, stb. vagy BE)

A Will hangulatbeli segédige a múlt ideje a Would. Ennek értelmében, ha a Will annyit tesz, „lesz”, a Would annyit fog tenni: „lenne”.

Would - lenne, tenne most

I would + ige vagy létige (GO, DO, stb. vagy BE)

És még egy idővel visszalépve:

Would have - lett volna, tett volna (akkor)

I would have + ige vagy létige befejezett alakja (GONE, DONE, stb. vagy BEEN)

Így tehát a Will (szándék) gondolatkörében is beszélhetünk későbbi, mostani és elmúlt bizonytalanságról. Ezek cselekvésre és létezésre lebontva így hangzanak:

Will, would, would have

Tesz (majd), tenne (most), tett volna (akkor)

Will be, would be, would have been

Lesz (majd), lenne (most), lett volna (akkor)

(Lássátok meg a múlt-jelen-jövőt itt is.)

---

2. Mire való?

Sokan először az „I would like…” (szeretnék) kezdetű mondatokban találkoztunk vele. Pedig nem elsősorban erre a szerkezetre való, hanem olyan kijelentésekre, amelyek nem biztosak. Minden esetre, amelyeknél magyarul is úgy ragoznád a mondatot, hogy -nák, -nék, -nál, -nél, -na, -ne, stb.

a) Általános esetben, ha bizonytalanul mondasz valamit:

Az meg fogja tenni. (Használható, alkalmas, jó lesz.)

That will do it.

Az megtenné.

That would do it.

Az megtette volna.

That would have done it.

Ugyanez, létezésben:

Az jó lesz.

That will be good.

Az jó lenne.

That would be good.

Az jó lett volna.

That would have been good.

Tagadás:

Én nem fogom (ezt) megtenni.

I won’t do it.

Én ezt nem tenném meg.

I wouldn’t do it.

Én ezt nem tettem volna meg..

I wouldn’t have done it.

b) Ha valamit szívesen megtennék vagy valami lennék.

El fogok menni a boltba.

I will go to the shop.

(Úgy) elmennék a boltba.

I would go to the shop.

(Úgy) elmentem volna a boltba.

I would have gone to the shop.

Nem leszek űrhajós.

I won’t be an astronaut.

Nem lennék űrhajós.

I wouldn’t be an astronaut.

Nem lettem volna űrhajós.

I wouldn’t have been an astronaut.

c) Kérdésnél: „megtennéd, hogy…”, „lennél az, hogy…”?

Oda fogod adni a sót? (Odaadod…?)

Will you give me the salt?

Odaadnád a sót?

Would you give me the salt?

Odaadtad volna a sót?

Would you have given me the salt?

Létezés:

Ott leszel?

Will you be there?

Te lennél ott? Ott lennél?

Would you be there?

Te lettél volna ott?

Would you have been there?

Tagadás:

Nem jössz majd? Nem fogsz jönni?

Won’t you come?

Nem jönnél?

Wouldn’t you come?

Nem jöttél volna?

Wouldn’t you have come?

d) És persze, ha az ige a szeret (LIKE - befejezett alak: LIKED), akkor azt is így képezzük hogy szeretnék, szeretnél, szeretne, stb.

Szeretni fogod a filmet. Tetszeni fog a film.

You will like the film.

Szeretnéd a filmet. Tetszene a film.

You would like the film.

Szeretted volna a filmet. Tetszett volna a film.

You would have liked the film.

Természetesen ebből jön a jól ismert „szeretnék egy…” forma is. (Itt, ahogy a magyar nyelvben is, a jövő idő nagyon furcsa lenne. Pl. nyilván sosem kínálnál így, hogy "Szeretni fogsz egy kávét?")

Szeretnék egy kávét.

I would like a coffee.

Egy kávét szerettem volna.

I would have liked a coffee.

Ő szeretne egy almát?

Would he like an apple?

Ő szeretett volna egy almát?

Would he have liked an apple?

Ők nem szeretnének egy tanácsot.

They wouldn’t like an advice.

Ők nem szerettek volna egy tanácsot.

They wouldn’t have liked an advice.