Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Az egyik legnagyobb falat: a GET

A GET [szerez, (el)ér, (oda)ér, jut, kerül, kerít] sokoldalúan használt ige. Annyira, hogy ha nem kapjuk el a központi jelentését, a megvalósulásai logikátlannak tűnnek.

Miért olyan sokoldalú?

Mert felfogható két ige kombinációjaként:

Mit jelent az, hogy szerez, kerít:

Elmegy érte, és magáévá teszi.

Tehát a GET

=

odamegy (go - megy, odamegy.)

+

lesz neki valamije. (have - lett (neki), tart, birtokol, magáévá tesz.)

Gondold át, hogy a magyar nyelvben mennyi mindent ki tudunk fejezni a GET jelentéseivel!

Elkerülök valahova. - I get there.

Viszakerülök. (Tehát visszajutok ide. Kerülök egyet.) - I get back.

Kerítek egy széket. (Tehát szerzek egyet.) - I get a chair.

Elérek a lényeghez. - I get to the point.

Elér engem a gondolatod. (Tehát bejut.) - I get your idea.

Elérek a koncentre. - I get to the concert.

Elérek az állomáshoz. - I get to the station.

Túljutok valamin. (Pl. meggyógyulok.) - I get over something.

Átjutok a másik oldalra. - I get to the other side.

GET = GO + HAVE

I get a pen.     = I go to have a pen.

Szerzek egy tollat.               = Megyek, hogy legyen egy tollam.

Mit jelent az, hogy (oda)kerül, (el)ér, (el)jut:

Megy, és befejezvén a menést, ott van.

Tehát a GET

=

odamegy (go - megy, odamegy)

+

ott van. (be - van)

GET = GO + BE

I get home.   = I go to be home.

Hazaérek.                        = Megyek, hogy otthon legyek.

Azt is lehetne mondani, hogy a GET (odaér) a GO (megy) befejezettsége, helyzetté fokozódása.

Jelentése a teljes cselekvés, de a nyomatékos pillanat az utolsó mozzanat, tehát a menés vége: az odaérés.

A GET tehát: megy, de nemcsak megy, hanem oda is ér, el is ér valamit (akár kézzel).

Másképpen nézve a GET: távolságot áthidalva szerez meg valamit.

Szemben a TAKE-kel, amely csak a megszerzés mozzanata (távolság áthidalása nélkül) - de erről a következő alkalommal beszélünk.

Vissza a blog főoldalra