Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

A lezárt létezés: a HAVE BEEN

Először is gondold át, hogy a létige mindig arra utal, ami most éppen igaz.

A segédigék rendszerében:

HAVE – (most már) túl vagyunk rajta

BE – (most éppen) igaz/történik

DO – (most, mindjárt) belekezdünk

(Zárójelben a hívószavakat írom, amelyek a gondolat pontosításában segítenek.)

A létigével mi mindent tudunk elmondani

Főnévvel, melléknévvel és határozóval:

I am a doctor. – Én egy orvos vagyok.

I am tall. – Magas vagyok.

I am here. – Itt vagyok.

Főnévi, melléknévi és határozói igenévvel;

másik oldalról - befejezett, folyamatos és határozatlan igenévvel:

I am painted. – Festve vagyok.

I am whistling. – [Éppen fütyürésző vagyok. / Fütyürészvén vagyok.]

Azaz: Éppen fütyülök.

I am to read. – Olvasni készülök. Mindjárt olvasok.

[Szögletes zárójelben azokat a mondatokat írom, amelyek a gondolatot segítenek bevezetni, de nyilván sosem mondanánk így.]

A cselekvések lezárásakor a Have segédige után az ige befejezett alakját használjuk:

I (do) go. - Elmegyek.

I have gone. - Elmentem.

Ezért a létezés lezárásakor is a Have segédige után a létige befejezett alakját használjuk:

I am... - ... vagyok.

I have been... - Idáig voltam..., ... lettem, már voltam...

A HAVE BEEN mögötti gondolat:

A HAVE és a BE kombinációja tehát annak a határvonalán lesz, ami most éppen (még) igaz/történik, és már valamilyen szempontból túl vagyunk rajta.

Logikailag ez háromféleképpen lehetséges:

Éppen idáig volt igaz.

Mostanra lett igaz.

Igaz, hogy már túl vagyunk rajta.

Menjünk végig a lehetséges eseteken!

Ha főnevet használunk:

I am a doctor. – Orvos vagyok.

Ebből a segédige – információ:

be a doctor – orvosnak lenni

Ezt lezárjuk:

I have been a doctor. –

Idáig voltam orvos.

Már voltam orvos.

Orvos lettem.

Az áthúzott szöveget azokra az esetekre használom, amely logikailag lehetséges lenne, de annyira körülményes/zavaros, hogy inkább máshogy fejezzük ki.

Ha melléknevet használunk:

It is red. – Ez piros.

be red – pirosnak lenni; ezt kell lezárnunk:

It has been red. –

Ez idáig piros volt.

Ez volt már piros.

Ez piros lett.

Ha határozót használunk:

It is here. – Ez itt van.

be here – itt lenni; ezt zárjuk le:

It has been here. –

Ez idáig itt volt.

Ez már volt itt.

Ez itt lett.

Befejezett igenév:

It is painted. – Ez le van festve. Ez festett.

be painted – festve lenni; zárjuk le:

It has been painted. –

Ez idáig le volt festve. (De valaki lekaparta a festéket.)

Ez már volt (valaha) lefestve.

Ez le lett festve.

Folyamatos igenév:

You are swimming. – Éppen úszol.

be swimming – éppen úszván (úszva) lenni; zárjuk le:

You have been swimming. –

Idáig voltál úszván (úszva).

Már voltál (valaha) úszván.

Éppen úszó állapotú lettél.

Határozatlan igenév:

Ha a mondat alanya egy személy, akkor ez nagyon körülményesen hangzik.

She is to go. – [Ő (azért) van (itt), hogy menjen.] Ő mindjárt megy.

Zárjuk le!

She has been to go. –

Idáig igaz volt, hogy ő mindjárt megy.

Már volt igaz az, hogy ő mindjárt megy.

Igaz lett az, hogy ő mindjárt megy.

De ha a személy főnév, akkor már jól működik:

My dream is to go to New York. -

Az álmom: elmenni New York-ba. / Az álmom az, hogy elmenjek New York-ba.

Zárjuk le:

My dream has been to go to New York. -

[Az álmom idáig az volt: New York-ba menni.]

Az álmom idáig az volt, hogy elmenjek New York-ba.

Your job is to stand here. -

[A dolgod: itt állni.]

Az a dolgod, hogy itt állj.

Zárjuk le:

Your job has been to stand here. -

[Idáig az volt a dolgod: itt állni.]

Idáig az volt a dolgod, hogy itt állj.

Példák

She has been reading the news.

[Idáig igaz volt, hogy ő éppen olvassa az újságot.]

Idáig olvasta az újságot.

It has been packed.

[Idáig igaz volt, hogy be van csomagolva.]

Ez (eddig) be volt csomagolva.

[Mostanra igaz lett, hogy be van csomagolva.]

Ez be lett csomagolva.

[Már volt valaha igaz az, hogy be van csomagolva.]

Ez volt már becsomagolva.

We have been working on the project for two weeks.

[Idáig (két héten át) igaz volt, hogy éppen dolgozunk a projekten.]

[Idáig dolgoztunk a projekten, két héten keresztül.]

Két hete dolgozunk már a projekten.