Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Időbeosztás

Az Angol hétvége menetrendje

Szombat

9.00-10.30 A fő segédigék, igealakok, képzett igealakok,

                    az igealakok mögöttes jelentése.

10.30-10.40 Részvételi díj befizetése

10.40-12.10 Mondatok szerkezete, kérdés, tagadás,

                    inverz kérdés, rövid válasz, eldöntendő (kompakt) kérdés,

                    rövid visszakérdezés (ugye?),

                    kiegészítendő kérdés, kérdőszavak, konstruált cselekvő személy.

12.10-12.50 SZÜNET

12.50-14.20 Mondatok összekapcsolása (és, mert, de, hogy),

                    a főnévi szerkezet,

                    főnévi alakú mondatok, mondatrészek.

14.30-16.00 Módbeli segédigék.

Vasárnap

9.00-10.30 Igemódok, igeidők,

                    a teljes nyelvi táblázat.

10.40-12.10 Logikai idők

                    a három idősík kapcsolata.

12.10-12.50 SZÜNET

12.50-14.20 Összekapcsolt igeidők

                    összehasonlító igeidők, "függő beszéd", feltételes mód

14.30-16.00 Összefoglalás