Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Megszámlálható / nem megszámlálható

1) Oszlassuk el a SOME és az ANY körüli ködöt!

Nem jó, ha ahhoz kötöd ezeket az előtagokat, hogy kijelentésben, kérdésben, vagy tagadásban kell-e használni.

Mert úgy nem fogod megérteni a lényegét.

Ehelyett tedd el a "some-" előtagot úgy, mint a "vala-", az "any-" előtagot úgy, mint a "bár-".

Someone - valaki

Anyone - bárki

Somewhere - valahol

Anywhere - bárhol

Something - valami

Anything - bármi

A SOME tehát konkrét, az ANY bizonytalan. Az „any” nagyobb teret ad.

Tehát, ha pl. személyről van szó:

SOMEONE - valaki (konkrét, de nem tudjuk, hogy ki)

ANYONE - bárki (mindegy, hogy ki, csak ne senki)

Ugyanígy viselkedik önálló előtagként (általános névmásként), ha mennyiségről van szó:

SOME - valamennyi (konkrét, de nem ismert mennyiség)

ANY - bármennyi (lényegtelen, de nagyobb, mint 0)

Vagy, ha minőségről:

SOME - valamilyen (valamiféle - lényeges, hogy milyen)

ANY - bármilyen (bármiféle - lényegtelen, hogy milyen)

Vagyis a SOME és az ANY önálló előtagként mennyiséget vagy minőséget takar, "vala-" és "bár-" felosztásban.

Nem lényeg, hogy kérdésben vagy tagadásban a "some"-ot vagy az "any"-t kell-e használni.

Az a lényeg, hogy mit akarsz kifejezni:

Some water - valamennyi, valami(féle) víz.

Any water - bármennyi, bármi(féle) víz.

Kérdésben:

Do you want some water? - Akarsz (kérsz) valamennyi vizet?

Do you want any water? - Akarsz (kérsz) bármennyi vizet is? (Szükséged van egyáltalán vízre?)

Tagadásban:

I don't want any water. - Bármennyi vizet sem akarok. (Egyáltalán nem akarok vizet.)

Így már érthető, hogy tagadásban is használjuk a SOME-ot mennyiségként, minőségként:

I don't want some water. (I want this (kind of) water.) - Nem valami(féle) vizet akarok. (Hanem ezt a (fajta) vizet akarom.)

Avagy:

2) A megszámlálható - nem megszámlálható ügy

A megszámlálhatóság lényege: az adott főnévnél van-e értelme a darabszámnak. Ez azt a kérdést veti fel, hogy többesszámba lehet-e tenni. NEM PEDIG azt, hogy a SOME-ot vagy az ANY-t használjuk vele.

Itt sem segít, ha az ANY-t a megszámlálhatatlanhoz, a SOME-ot a megszámlálhatóhoz kötöd.

Itt is az dönti el, hogy milyen névelőt/névmást használsz, hogy mit akarsz kifejezni.

(Az "I need" persze tükörfordításban "szükségem van x-re", de most a lényege fontosabb.)

Rock - kő (mint anyag)

I need rock. - Nekem kő kell. Nem homok.

Rocks - kövek (kavicsok)

I need rocks. - Nekem kövek kellenek.

A rock - Egy kő (egy darab)

I need a rock. - Kell nekem egy kő.

A little rock - Egy kis (kevés) kő (Mint építőanyag, halomban.)

I need a little rock. - Kell nekem egy kis . Szórjatok ide egy kevés követ!

De a "kis" másik értelmében is jó.

A little rock - Egy kis (apró) kő

I need a little rock. - Kell nekem egy kis kő. Ez túl nagy, adj egy másikat!

Little rocks - Kis kövek

I need little rocks. - Kellenek nekem kis kövek. Ezek túl nagyok.

És így már érthető lesz a LITTLE (kicsi, kevés) és a FEW (néhány) közötti különbség:

A few rocks - Egy-néhány kő

I need a few rocks. - Kell nekem néhány kő. Hozzatok ide vagy ötöt-hatot!

Térjünk vissza a SOME-ra és az ANY-re, mint mennyiségre vagy minőségre

Some rocks - Valamennyi (darab) kő

I need some rocks. - Kell valamennyi kő. (Most, hirtelen nem tudom, hogy hány darab, de mindjárt kiderül.)

Some rock - Valami(féle) kő

I need some rock. - Kell nekem valami kő(féleség). Vagy valami kemény tárgy.

De itt is utalhat mennyiségre:

Some rock - Valamennyi kő (mint anyag)

I need some rock. - Kell nekem valamennyi kő. (Nem tudom, hogy hány kiló, de mindjárt kiderül.)

Any rock - Bármennyi, bármelyik, bármiféle kő

I need any rock. - Bármelyik (bármiféle, bármennyi) kő jó lesz. Mindegy, csak hozzad!

Any rocks - Bármi(féle), bármelyik kövek

I need any rocks. - Bármely (bármilyen) kövek jók lesznek. Csak ne egy legyen.