Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Az Angol hétvége tematikája

Mi fog történni az Angol hétvégén?

Megérted, hogy az angol nyelvben mit lehet használni és miért.

Meg fogod látni, hogy a szerkezetek nem önkényes rendszerek, hanem kötött szabályok megnyilvánulásai, és a nyelv lehetőségei hozzák őket létre.

Megnyílik előtted a teljes rendszer. Láthatóvá válik, hogy meddig tart az angol nyelv, és hogyan követi a gondolkodásunk korlátait.

Megtudod, hogy

- mit és hogyan lehet mondani,

- miért csak ezeket és így lehet mondani,

- mi miért jelenti éppen azt, amit jelent.

Megérted a három fő mondatformát, hogy bármit elmondhass, letagadhass és bármire rákérdezhess jelen időben.

(Ide tartozik a passzív szerkezet, a present perfect, a "have to" és a műveltetés is.)

Megérted az igeidőket és módokat, hogy a fentieket bármilyen időben megtehesd.

(Ide tartozik a múlt idő, a jövő idő, a feltételes mód és a függő beszéd is.)

Igealakok, segédigék

- az igealakok mögöttes jelentése

- a segédigék célja és jelentése

- a segédigék és igealakok lehetséges kombinációi

Az angol mondat szerkezetének törvényei

- kijelentés

- kérdés

- tagadás

- felszólítás

- indirekt kérdés

- visszakérdezés

- eldöntendő kérdés

- kiegészítendő kérdés

- kérdőszavak

A cselekvő (az alanyi szerkezet)

- személyek

- vonatkozó névmások

- igék főnévi alakja

- konstruált cselekvő személy

- főnévi igeszerkezet, mint alany

- vonatkozó szerkezet, mint alany

Módbeli segédigék

- csoportosításuk

- jelentésük

- használatuk

Igeidők

- a logikai idők és az igeidők

- a három idősík kapcsolata

- az igeidők

- a teljes nyelvi táblázat (minden igeidővel és szerkezettel)

Igeidők kombinálása

- összehasonlító igeidők

Függő beszéd

Feltételes mód

Igék kombinációs lehetősége

- a segédigék és igealakok teljes táblázata

- műveltetés